ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ


Покана от Съюза на учените в България Секция „Филологически науки“

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Секция „Филологически науки“
––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ПО К А Н А

 

Уважаеми колежки и колеги,

Oт 17.30 ч. на 13февруари 2014 г., четвъртък, в Огледалната зала в Централната сграда на Софийския университет (I етаж, входа откъм ул. „Шипка“) ще се проведе поредната сбирка на секцията. На нея проф. д.ф.н. Искра Христова ще представи новоизлязлата книга „Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на Defideorthodoxa от доц. д-р Татяна Илиева.

 

Поради окупационната ситуация в Софийския университет е възможно да променим мястото на сбирката. Затова Ви обръщаме внимание да следите информациите, които ще подаваме своевременно. Надяваме се дотогава положението в Университета да се нормализира.

 

Ръководството на секцията


Публикувано на: 03.02.2014 г.