КОНФЕРЕНЦИИ


Годишна конференция „Научни постижения на Института за български език“

Кога: 15 май (вторник), 2018, 13–15 ч.

Къде: БАН, ЦУ, Голям салон

Какво: Годишна конференция „Научни постижения на Института за български език“

ПРОГРАМА

Водещ: проф. д-р Сия Колковска

13–13:15 Ваня Мичева, Елка Мирчева, Марияна Цибранска-Костова. Азбуките на българите – миналото и бъдещето на духовната идентичност

13:15–13:30 Маргарита Котева. Диалектоложки публикации, достъпни в дигитален формат

13:30–13:45 Татяна Александрова. Проблемът свое – чуждо и моделът на българския книжовен език през Възраждането

13:45–14 Марияна Витанова, Йоанна Кирилова. Проектът „Етнолингвистичен речник на българската народна медицина“

14–14:15 Анна Чолева-Димитрова, Мая Влахова-Ангелова. Състояние и проблеми на българската личноименна система

14:15–14:30 Кристияна Симеонова. Съвременната българска терминография в Института за български език – постижения в настоящето и поглед към бъдещето

14:30–14:45 Хетил Ро Хауге. Неологизмите в българския и норвежкия език: причини за количественото неравенство

14:45–15 Светлана Питкевич. Философия на езика и философия на граматиката

15–15:20 Връчване на Почетния знак на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на проф. Тадеуш Шимански за заслуги към българското езикознание


Публикувано на: 11.05.2018 г.