ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ


Георги Риков Сборник „Избрани статии по индоевропейско езикознание и етимология“

Кога:4 февруари (понеделник) 2019, 18 ч.

Къде: СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала

Какво: Представяне книгата на Георги Т. Риков „Избрани статии по индоевропейско езикознание и етимология“

(Georgi T. Rikov, Selected Papers in Indo-European Linguistics and Etymology)

Новото ценно издание на Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание към ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски“ е съставено от Биляна Михайлова. Като съсъставители участват още и Петя Асенова, Екатерина Търпоманова, Димитър Илиев, Елина Боева.

Проф. дфн ГЕОРГИ РИКОВ (1946-2002) е сред най-изтъкнатите компаративисти и индоевропеисти с международно значим принос в сравнителното езикознание и етимологията.

Сборникът е достъпен и онлайн: digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/30260 

 


Публикувано на: 02.02.2019 г.