ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ


Представяне на Сборникът „Различни потреби” на Яков Крайков между Венеция и Балканите през ХVІ век

Представяне на книгата на Марияна Цибранска-Костова – Сборникът „Различни потреби” на Яков Крайков между Венеция и Балканите през ХVІ век

 

Кога: 17 декември, 17 ч.

Къде: Национална библиотека„Св. Св. Кирил и Методий”

Какво: Представяне накнигата на Марияна Цибранска-Костова

 

                СБОРНИКЪТ “РАЗЛИЧНИ ПОТРЕБИ” НА ЯКОВ КРАЙКОВ

                               МЕЖДУ ВЕНЕЦИЯ И БАЛКАНИТЕ

                                                    ПРЕЗ XVI ВЕК

 

Книга, в която се разказва за книги, печатари, търговци на книги и за пътищата на българската духовност през вековете

 


Публикувано на: 11.12.2013 г.