ВСИЧКИ СЪБИТИЯ


Историографски митове около "Босненската църква" – лекция на проф. Георги Минчев, Лодз

Кога: 18 февруари 2020 (вторник), 16 ч.

Къде: Институт за исторически изследвания, Заседателна зала

Какво: Лекция на проф. Г. Минчев от Университета в Лодз

 

Публикувано на: 13.02.2020 г.   |   Категория: Предстоящо

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Кога28 окт.(понеделник), 9 ч. 

КъдеБАН ЦУ(„15 ноември“1), зала „Проф. Марин Дринов“

Каквофорума „Изследователски подходи в обучението по български език“

Публикувано на: 23.10.2019 г.   |   Категория: Предстоящо

160 години от рождението на акад. Александър Теодоров-Балан

Кога: 24 октомври 2019, 17 ч.

Къде: Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Аула

Какво: честване на 160-годишнината от рождението на акад. Александър Теодоров-Балан.

Организатори: БАН и СУ

Публикувано на: 22.10.2019 г.   |   Категория: Събития

Международна научна конференция – Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство

Кога: 17 и 18 октомври 2019, 9 ч.

Къде: БАН ЦУ, зала „Проф. Марин Дринов“

Какво: Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и приносът на учените от БАН в  прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.   |   Категория: Конференции

Българската академия на науките отбелязва с тържествено събрание и изложба "Кирило-Методиевото наследство - знание за всички" 24 май


           Кога23 май (четвъртък), 11 ч.

           23 – 27 май 2019

КъдеБългарска академия на науките, Централно управлениезала „Проф. Марин Дринов“

Какво: Тържествено събрание по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост;

             откриване на изложба „Кирило-Методиевото наследство – знание за всички“

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски ще открие тържеството. Академично слово на тема „Култът към Кирил и Методий през българското Средновековие: идеологически трансформации“ ще изнесе доц. Ана Стойкова от Института за литература.

След тържественото събрание ще бъде открита изложбата "Кирило-Методиевската идея в православното християнство", организирана от Кирило-Методиевския научен център на БАН. В изложбата са включени и експонати, предоставени от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН.

Изложбата се организира в рамките на финансираната от МОН Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“. Съгласувана е с основните цели – изучаване и популяризиране на българското културноисторическо наследство, както и осъществяване на тясна връзка между академичната наука и образователната сфера в дейността им за изграждане на ново общество на знанието. А конкретната цел е, да послужи в работата с ученици в неравностойно положение и да обогати знанието за Кирило-Методиевото наследство в тази целева група. Изложбата, инициирана от КМНЦ, е първа стъпка към създаване на насочена към различни групи учащи се иновативна образователна програма в областта на кирилометодиевистиката.

 

 

 

Публикувано на: 21.05.2019 г.   |   Категория: Предстоящо


5 от 39 ... 3 4 5 6 7 ...