БИБЛИОГРАФИЯПоследно добавени

Kontol

hacked

asu memang

MR.XBARAKUDA WAS HERE

NGENTOD NYUSAHIN AE!

tester

Добрев 1972: Добрев, Ив. Глаголическият текст на Боянския палимпсест. Старобългарски паметник от края на ІХ век. С. БАН.

Мичева 2010: Мичева В. Към историята на паратактичните съюзи АЛА, АТО, АНО в книжовния български език – В: Сб. В чест на 60-годишнината на проф. Ст. Смядовски. Изд. „Валентин Траянов”, 2010, 123 – 132.

Мичева 2006: Мичева В. Към историята на съюза НЪ в българския книжовен език. – В: Сб. Диалог и духовност. Festschrift fur Rumiana Zlatanova zum 60. Geburstag. С., 2006, 116-139.

Мичева 2005: Мичева В. Към историята на противопоставителните съюзи в книжовния български език. - В: Езиковедски проучвания в памет на проф. Й. Заимов, С., 2005, 215-220.1 от 41 1 2 3 4 5 ...