КОНФЕРЕНЦИИ


Четиринадесети международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“

Кога:26–28 април, 2018,10 ч

Какво: „Стереотипът в славянските езици, литератури и културиЧетиринадесети международни славистични четения 

Къде: Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Аула – откриване

Международните славистични четения – четиринадесети по ред, е форум на Факултета по славянски филологии, който се организира на всеки две години. Първата конференция е през 1992 г. Досега са издадени сборници от всички конференции с изключение на първата.

Публикувано на: 23.04.2018 г.   |   Категория: Конференции

Конференция „Наука и лъженаука – борба в името на истината“

Кога: 23 ноември 2017 г., 10 ч.

Къде: Големия салон на БАН, ЦУ ул. „15 ноември“ № 1

Какво: научна конференция на тема „Наука и лъженаука – борба в името на истината

Кой: Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН, Комисията по етика към Съюза на учените в България с подкрепата на БА

 

Основен тематичен кръг – акценти:

-        Наука, лъженаука /псевдонаука/, протонаука и паранаука.

-        Наука, лъженаука и етика: фабрикуване на данни; плагиатство; разобличаване на ненаучни и неетични практики.

-        Неизяснени природни и обществени явления – хранителна среда за лъженауката.

-        Борбата с лъженауката в научните среди, медиите и обществото.

-        Лъженауката в природо-математическите науки.

-        Лъженауката в биологическите и медицинските науки.

-        Лъженауката в историческите науки и археологията.

-        Лъженауката в политическите, социологическите и хуманитарните науки.

 

ПРОГРАМА

Публикувано на: 20.11.2017 г.   |   Категория: Конференции

Единадесети международен симпозиум „Търновската книжовна школа – пространства на паметта”

Кога: 27–29 окт. 2017

Къде: Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Какво: Единадесети международен симпозиум „Търновската книжовна школа – пространства на паметта”

Организатори - Научноизследователският център „Търновска книжовна школа”, Филологическият, Историческият и Православният богословски факултет на Великотърновския университет.

 

Публикувано на: 13.10.2017 г.   |   Категория: Конференции

СУБ-Пловдив – традиционна научна сесия „Дни на науката 2017”

Кога: 2 и 3 ноември (четвъртък и петък) 2017

Къде: Пловдив, Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6 

Какво: ежегодна научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив

 

 

Публикувано на: 13.10.2017 г.   |   Категория: Конференции

Международен симпозиум “Константин Преславски и неговата епоха”

Кога: 12-14 октомври 2017

Къде: Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Какво: Международен симпозиум “Константин Преславски и неговата епоха”

ПРОГРАМА

Публикувано на: 09.10.2017 г.   |   Категория: Конференции


3 от 8 1 2 3 4 5 ...