КОНФЕРЕНЦИИ


Отвъд границите. 10-та съвместна среща на учени от България и Северна Америка

Beyond the Borders

10th Joint Meeting

of Bulgarian and North American Scholars

Sofia, June 26‐30, 2016

Публикувано на: 26.06.2016 г.   |   Категория: Конференции

30 години Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" Международна научна конференция 2-3 юни 2016

Кога: 2 (четвъртък) и 3 (петък) юни, 9.30 ч.

Къде: СУ„Св. Климент Охридски“, аула – откриването, зала 1, Нова конферентна зала, библиотека „Филологии“  

Какво: международна научна конференция „Културни мостове. Минало и съвремие“

 

 

Публикувано на: 01.06.2016 г.   |   Категория: Конференции

Кирило-Методиевски четения 2016

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедрата по кирилометодиевистика 

Ви кани на традиционните си

Кирило-Методиевски четения, 2016

 

 

Публикувано на: 11.05.2016 г.   |   Категория: Конференции

Национална научна конференция „Свободата на словото и печата и нейните ограничения в България XIX-ХХ в.”

Кога: 16 октомври 2015 г. , 9.30 ч.

Какво: научна конференция на тема „Свободата на словото и печата и нейните ограничения в България -XIX- ХХ в.”.

Къде: Софийски университет "Св. Кл. Охридски",  Конферентна зала в Ректората

Организатори на събитието са Историческият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет - департамент "История", Институтът за исторически изследвания при БАН и Съюзът на учените в България.

С доклади в конференцията ще участват Николай Поппетров, проф. Румен Генов, ас. Ваня Рачева, проф. Веселин Янчев, доц. Емил Димитров, проф. Надя Данова, проф. Искра Баева, проф. Евгения Калинова, проф. Николай Аретов, проф. Владимир Мигев, доц. Йордан Евтимов, Пламен Антов и доц. Наталия Христова

Публикувано на: 14.10.2015 г.   |   Категория: Конференции

Седма международна конференция по лексикография и лексикология ЛЕКСИКОГРАФИЯТА В НАЧАЛОТО НА ХХI в.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  Проф. Любомир Андрейчин“ 

БЪЛГАРСКО ЛЕКСИКОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

   

Кога: 15–16 октомври 2015 г.

Какво: Седма международна конференция –  Лексикографията в началото на ХХI в.

Къде: София, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ 

Организационен комитет

проф. Диана Благоева

проф. Сия Колковска

гл. ас. Атанаска Атанасова

гл. ас. Цветелина Георгиева

гл. ас. Валентин Занев

гл. ас. Надежда Костова

гл. ас. Ванина Сумрова

ас. Димитър Колев

Програмен комитет

проф. Маргарита Чернышева (Русия)

проф. Светла Коева (България)

проф. Виолета Косеска-Тошева (Полша)

проф. Стефана Калдиева-Захариева (България)

доц. Мария Кошкова (Словакия)

проф. Хана Гладкова (Чехия)

ПРОГРАМА

 

 

                                                                  

Публикувано на: 13.10.2015 г.   |   Категория: Конференции


5 от 8 ... 3 4 5 6 7 ...