ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ


Представяне на книгата „Българистични изследвания”

Българистични изследвания

Публикувано на: 27.04.2014 г.   |   Категория: Представяне на книги

И.А. Мелчук. Курс по обща морфология. УИ "Св. Климент Охридски", 2014 г.

Публикувано на: 22.04.2014 г.   |   Категория: Представяне на книги

Покана от Съюза на учените в България Секция „Филологически науки“

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Секция „Филологически науки“
––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ПО К А Н А

 

Уважаеми колежки и колеги,

Oт 17.30 ч. на 13февруари 2014 г., четвъртък, в Огледалната зала в Централната сграда на Софийския университет (I етаж, входа откъм ул. „Шипка“) ще се проведе поредната сбирка на секцията. На нея проф. д.ф.н. Искра Христова ще представи новоизлязлата книга „Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на Defideorthodoxa от доц. д-р Татяна Илиева.

 

Поради окупационната ситуация в Софийския университет е възможно да променим мястото на сбирката. Затова Ви обръщаме внимание да следите информациите, които ще подаваме своевременно. Надяваме се дотогава положението в Университета да се нормализира.

 

Ръководството на секцията

Публикувано на: 03.02.2014 г.   |   Категория: Представяне на книги

Представяне на книгата „Проектният бизнес и ограбването на науката”

Кой: Проф. Емил Хорозов

Кога: 19 декември (четвъртък), 18 ч.,

Къде: книжарницата в подлеза на СУ

 

Ще представи книгата си

Проектният бизнес и ограбването на науката

 

В последните години бизнесът с проекти заема все по-важно място в нашия живот. Вече не е важно дали произвеждаш, дали рисуваш картини или правиш филми, дали твориш наука или литература. И ако все пак нещо произведеш, дали то има качества. Сега е важно да се пишат и печелят проекти. Национални, международни, балкански, европейски. Даже партии се оказва не са нужни. Нужни са проекти. Но последните, заместители на партии, съвсем са вън от темата на книгата. А на тези, които не знаят какво се прави с проектите, ще обясня простичко: проектите носят пари – бюджетни или европейски. В разпределянето на пари участват и чиновници и следователно проектите могат и трябва да носят големи облаги както за печелившите, така и за чиновниците.

Публикувано на: 18.12.2013 г.   |   Категория: Представяне на книги

Представяне на Сборникът „Различни потреби” на Яков Крайков между Венеция и Балканите през ХVІ век

Представяне на книгата на Марияна Цибранска-Костова – Сборникът „Различни потреби” на Яков Крайков между Венеция и Балканите през ХVІ век

 

Кога: 17 декември, 17 ч.

Къде: Национална библиотека„Св. Св. Кирил и Методий”

Какво: Представяне накнигата на Марияна Цибранска-Костова

 

                СБОРНИКЪТ “РАЗЛИЧНИ ПОТРЕБИ” НА ЯКОВ КРАЙКОВ

                               МЕЖДУ ВЕНЕЦИЯ И БАЛКАНИТЕ

                                                    ПРЕЗ XVI ВЕК

 

Книга, в която се разказва за книги, печатари, търговци на книги и за пътищата на българската духовност през вековете

Публикувано на: 11.12.2013 г.   |   Категория: Представяне на книги


4 от 8 ... 2 3 4 5 6 ...